Köpa diamox

kr 768.00

Se apoteket 

Kategori:

Beskrivning

Av vilken anledning används Diamox?

En mängd olika sjukdomar behandlas med Diamox 250 mg kapslar. Detta inkluderar fall där vätskesekretion måste hanteras, såsom i vissa former av glaukom; vissa anfallssjukdomar, såsom epilepsi; och hjälper till att underlätta diures (avlägsnande av överskott av vätska från njurarna) under omständigheter där vätskeansamling (ödem) är ovanligt, såsom hjärtsvikt eller läkemedelsinducerat ödem. Vid behandling av dessa olika tillstånd är Diamox 250 mg tabletter framgångsrika, med samma process för att lindra associerade symtom.

Hur fungerar Diamox?

Diamox 250 mg tabletter innehåller acetazolamid, en effektiv koldioxidenzymhämmare som finns i olika kroppsvävnader, vilket katalyserar den snabba omvandlingen av koldioxid till bikarbonatjoner, bevarar jämvikten i syrabasen i blodet och andra vävnader och hjälper till att eliminera kol dioxid från vävnaderna.

Utvecklingen av vattenhaltig humor eller ögonvätska i ögat är beroende av koldioxid för att pumpa vätskan in i ögat från kapillärerna (små blodkärl). Hämmar kolsyraanhydras i ögat och detta stör produktionen av bikarbonatjoner och så småningom filtreringsprocessen, vilket minskar utsöndringen av vattenhaltig humor i ögat. Acetazolamid i 250 mg Diamox tabletter

Effekten är en minskning av det intraokulära trycket (IOP) som lindrar det optiska nervtrycket och hjälper till att minska försämrad syn på grund av förhöjd glaukomrelaterad IOP. Acetazolamid i 250 mg Diamox-tabletter förhindrar kolsyraanhydras i nervceller eller nervceller i centrala nervsystemet, vilket kan hjälpa till att reglera oregelbundna, paroxysmal (frekvent kort) urladdning, repetitiva (signalöverföring mellan nervceller) nervceller, vilket kan inducera kramper, som i epilepsi.

Acetazolamid i 250 mg Diamox-tabletter har också en diuretisk effekt på grund av dess kolhaltiga hämning. Denna aktivitet sänker koncentrationen av vätejoner i njurarna och ökar utsöndringen av natrium, kalium, bikarbonat och vatten, vilket hjälper till att eliminera överflödigt vävnadsvatten som kan uppstå på grund av sådana tillstånd, såsom hjärtsvikt.

Vad är det som inkluderar Diamox?

Diamox 250 mg tabletter innehåller acetazolamid, en potent hämmare av kolsyraanhydras som används för att behandla ett brett spektrum av sjukdomar, inklusive glaukom, högt blodtryck och hjärtsjukdom. Dikalciumfosfat, majsstärkelse, magnesiumstearat, povidon och natriumstärkelseglykolat används alla.

Hantering av Diamox glaukom

Diamox 250 mg tabletter innehåller acetazolamid, en potent kolanhydrasenzymhämmare som finns i olika vävnader i kroppen som katalyserar den snabba omvandlingen av koldioxid till bikarbonatjoner, bevarar jämvikten i syrabas i blodet och andra vävnader och hjälper till att ge kol ut ur vävnaderna. Utvecklingen av vattenhaltig humor, eller ögonvätska, i ögat är beroende av koldioxid för att filtrera vätskan i ögat från kapillärerna (små blodkärl).

I Diamox 250 mg kapslar reducerar acetazolamid kolsyraanhydras i ögat och detta stör produktionen av bikarbonatjon och så småningom filtreringsprocessen, vilket minskar utsöndringen av vattenhaltig humor i ögat. Effekten är en minskning av det intraokulära trycket (IOP) som lindrar det optiska nervtrycket och hjälper till att minska försämrad syn på grund av förhöjd glaukomrelaterad IOP.

Diamox vid ödem (vätskeretention)

Diamox 250 mg tabletter innehåller acetazolamid, en potent kolanhydrasenzymhämmare som finns i olika vävnader i kroppen som katalyserar den snabba omvandlingen av koldioxid till bikarbonatjoner, bevarar jämvikten i syrabas i blodet och andra vävnader och hjälper till att ge kol ut ur vävnaderna. Vissa läkemedel kan orsaka ödem eller vätskeansamling eller som ett resultat av störningar som hjärtsvikt, det är där hjärtmuskeln blir trög och inte kan pumpa effektivt.

Detta gör att blod kan samlas i kapillärerna eller små blodkärl, som blir permeabla, vilket inducerar inflammation och svullnad, och vätska flyter genom vävnaderna där det ackumuleras. I de proximala tubulerna i njuren minskar acetazolamid i tablettform Diamox 250 mg kolsyraanhydras, förstärker utsöndringen av natrium, kalium, bikarbonat och vatten, och denna diuretiska aktivitet hjälper till att eliminera överflödigt vävnadsvatten och lindrar effekterna av ödem under vissa förhållanden, såsom hjärtsvikt.

Diamox broschyr

Vad är Diamox biverkningar?

När du tar 250 mg Diamox-piller är de vanligaste biverkningarna: huvudvärk, yrsel, svaghet, viss aptitlöshet, törst, parestesi (stickningar eller domningar i fingertopparna, tårna och ansiktet), polyuri (urinering krävs oftare än normal), rodnad, irritabilitet.

När ska du inte använda Diamox?

Diamox 250 mg tabletter kan inte användas om

 • Du är allergisk mot derivat av acetazolamid, sulfonamid eller sulfonamid eller någon Diamoxx-ingrediens.
 • Få njure- eller leversvikt
 • Du har diabetes utan att hänvisa till läkare och dina glukosnivåer kan försämras av acetazolamid och du kan behöva ändra ditt recept.
 • Halterna av natrium eller kalium i blodet är låga.
 • Det finns återkommande stängningsvinkelglaukom som inte är congestive,
 • Addisons sjukdom minskar binjurarnas funktion.
 • Får läskbehandling bikarbonat
 • Läkemedel som binder med Diamox och andra kolanhydrashämmare, aspirin eller andra salicylater, stimulantia av amfetamin, stämningsstörningar av litium, oregelbunden pulskinidin, antiinfektionsmetanamin, antiepileptiska läkemedel såsom fenytoin, immunsuppressiv cyklosporin, antikoagulantia såsom warfarin , antagonister av folsyra såsom metotrexat, pyrimetha

Vilka mediciner fungerar Diamox med?

Olika farmaceutiska läkemedel stör Diamox och ska inte användas när du tar Diamox eller först efter läkarens diskussion och instruktioner:

 • Läkemedel som är ansvariga för en allvarlig reaktion på Diamox: aspirin eller andra salicylater
 • Diamoxpåverkande läkemedel: aspirin eller andra salicylater
 • Diamoxpåverkade farmaceutiska produkter: amfetaminstimulerande medel, folsyraantagonister såsom metotrexat, pyrimetamin eller trimetoprim, immunsuppressiv cyklosporin, diabetesläkemedel, humörproblem med litium, antiinfektionsmetanamin, antiepileptiska läkemedel såsom fenytoin, antikonvulsiva medel, hjärtsjukdom anti-arridianhormon digoxin

Hur tar de Diamox?

Du bör ta dina 250 mg Diamox-tabletter med mat, med eller utan ett glas vin. Dosen du tar beror på medicinen och diagnosen du får, vilket kan vara en gång om dagen på morgonen för vätskeretention, en gång om dagen för glaukom eller i separata doser. Under den tid som din läkare föreskriver, som kan vara 1-2 dagar för vätskeretention eller längre för andra tillstånd, kan du ta dina 250 mg Diamox-piller.

Hur lång tid ska Diamox ta?

Under den tid som din läkare föreskriver, som kan vara 1 till 2 dagar för vätskeretention eller längre för andra tillstånd, kan du ta dina 250 mg Diamox-tabletter.

Glömd Diamox-dosering

Om du saknar en dos på 250 mg av Diamox-piller, ta en så snart du kommer ihåg det, såvida inte nästa dos är förfallen, så glöm den som du hoppat över. Du ska inte ta en dubbel dos.

Hur lagrar jag Diamox?

På en kall, torr plats kan du hålla dina Diamox 250 mg tabletter under 30 ° C.

Köp nu
Download PDF

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Köpa diamox”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

phenq

Utan recept? Prova ett kosttillskott

Leverans inom 24 timmar

Klicka här
paiement

Namnet på det riktade läkemedlet: .

Det officiella priset för är: .

Detta läkemedel ingår i följande kategori:

Du kan läsa hela läkemedelsanvändningsbroschyren på vårt partnerapotek. Du måste följa instruktionerna från din läkare eller bruksanvisningen noggrant för att inte äventyra dig själv.

Vid allvarliga eller oväntade biverkningar av läkemedlet bör du ringa akutmottagningen eller din läkare.

Du kan köpa utan recept i Sverige från ett onlineapotek. Du kan beställa billig i Sverige från ett onlineapotek. Du kan betala för online i Sverige på ett onlineapotek.

Vi ser till att omdirigera dig till en pålitlig tjänst i samband med vårdpersonal och godkänd på europeisk nivå.

Se den fullständiga beskrivningen och bruksanvisningen