Köpa zyban

kr 929.00

Se apoteket 

Beskrivning

Köp utan recept Zyban

Vad använder de Zyban för?

Som en del av ett rökförebyggande system som ger en motiverande förstärkning används Zyban 150 mg tabletter som först användes för att bekämpa missbruk främst som ett beroendeframkallande läkemedel för behandling av nikotinberoende. Genom att minimera begär och behov av att röka, samt motverka abstinenssymptom som irritabilitet, rastlöshet och ångest, hjälper Zyban 150 mg tabletter nikotinanvändare att undvika att röka.

Hur fungerar Zyban?

Zyban 150 mg tabletter innehåller bupropion, ett antidepressivt medel som inte är biologiskt relaterat till andra kända antidepressiva medel, men det verkar nära på hjärnnivån till klassen av antidepressiva medel som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), som förhindrar serotoninabsorption av nervceller (en neurotransmittor eller hjärnkemikalie som gör att nervceller kan kommunicera). Bupropion har en begränsad effekt på återupptaget av serotonin i Zyban-tabletter, även om det är en selektiv neuronal återupptagshämmare av andra neurotransmittorer, särskilt noradrenalin och dopaminkatekolaminer.

Man misstänker att de anti-beroendeframkallande och antidepressiva effekterna av bupropion i Zyban-tabletter tillskrivs samma mekanism; jämvikt mellan noradrenalin och dopamin i hjärnan återställs, eftersom förlusten av dessa neurotransmittorer kan vara inblandad i missbruksprocessen och kan leda till tecken på tillbakadragande. E

n annan mekanism kan emellertid också vara involverad i att hjälpa till att undvika rökning, inklusive aktivering av noradrenalin- och dopaminreceptorer genom bupropion, vilket förbättrar styrkan hos dessa neurotransmittorer, och därmed undertrycker aktiviteten av nikotin på nikotinacetylkolinreceptorns roll i hjärnan , vilket resulterar i en minskning av den givande effekten av nikotin, vilket leder till nikotin.

Vad är det som inkluderar Zyban?

Som en del av en rökförebyggande behandling innehåller Zyban 150 mg tabletter den aktiva ingrediensen bupropion, ett antidepressivt och antidiktionsläkemedel som används för att behandla allvarlig depression och nikotinberoende. Zyban 150 mg tabletter är tabletter med kontinuerlig frisättning (SR), vilket innebär att de stadigt frisätter den aktiva ingrediensen i blodomloppet. Mikrokristallin cellulosa, hydroxipropylmetylcellulosa, cysteinhydroklorid, magnesiumstearat, hydroxipropylmetylcellulosa, titandioxid, karnaubavax, svart ätbart bläck, polyetylenglykol etc. ingår.

Vad är Zybans biverkningar?

Abstinenssymptom för nikotin överensstämmer med många av de biverkningar som identifierats när Zyban 150 mg tabletter används för att sluta röka. När du tar 150 mg Zyban-piller är de vanligaste rapporterade biverkningarna: rastlöshet, rastlöshet, yrsel, muntorrhet, sömnsvårigheter, trötthet, illamående, kräkningar, förstoppning, viktnedgång, frossa. När du tar 150 mg Zyban-tabletter finns det en ökad risk för anfall, särskilt om du redan är utsatt för anfall.

När är det inte lämpligt att använda Zyban?

Du får inte använda Zyban om du gör det

Bupropion eller något av ingredienserna i Zyban 150 mg tabletter är allergiska mot

  • Du har kramper eller en medicinsk sjukdom som gör dig sårbar för kramper.
  • Ha en ätstörning som anorexia nervosa eller bulimi eller alkoholberoende
  • Du är gravid, tänker bli gravid eller ammar
  • Du tar en monoaminoxidas (MAO) -hämmare, såsom fenelzin eller tranylcypromin-antidepressiva medel, eftersom detta kommer att framkalla allvarliga reaktioner om det tas med Zyban eller med 150 mg Zyban-tabletter inom 14 dagar.
  • Administrering av andra Zyban-kopplade läkemedel, inklusive levodopa eller amantadin, fenelzin eller tranylcypromin, cyklofosfamid, karbamazepin, fenytoin, ritonavir,

Vilka droger arbetar Zyban med?

Flera läkemedel stör Zyban och ska inte tas när du tar Zyban 150 mg tabletter eller först efter läkarens diskussion och instruktioner:

  • Läkemedel som ökar Zybans biverkningar: levodopa eller amantadin, hämmare av monoaminoxidas såsom fenelzin eller tranylcypromin antidepressiva medel,
  • Läkemedel som påverkar Zyban inkluderar cyklofosfamid, ifosfamid, orfenadrin, tiklopidin, karbamazepinklopidogrel och ritonavirfenytoin.
  • Läkemedel som påverkar Zyban: antidepressiva medel såsom desipramin, imipramin, paroxetin; antipsykotika såsom risperidon, tioridazin; metoprolol-liknande betablockerare; antiarytmiska medel såsom propafanon, flekainid,

Hur tar de Zyban?

Du bör ta dina 150 mg Zyban-tabletter med ett glas vatten, med eller utan mat, normalt en gång om dagen, men enligt din läkares ordination kan denna dos ökas till två gånger om dagen. Det tar en vecka att nå full effekt; därför rekommenderas att du börjar minst en vecka innan du slutar när du tar 150 mg Zyban-tabletter för att sluta röka.

I allmänhet är den initiala dosen 150 mg som tas varje dag i tre dagar, och stiger till 150 mg två gånger dagligen, med en period på minst åtta timmar mellan på varandra följande doser. Beroende på dina framsteg när det gäller att sluta röka och din läkares recept kan du ta 150 mg tabletter Zyban under den tid som din läkare föreskriver, vanligtvis i 7-9 veckor eller längre för att undvika återfall.

Hur lång tid ska du ta Zyban?

Baserat på dina framsteg när det gäller att sluta röka och råd från din läkare kan du ta Zyban 150 mg tabletter dagligen under den tid som din läkare föreskriver, vanligtvis i 7-9 veckor eller längre för att undvika återfall.

Missad Zyban-dosering

Om du saknar en dos Zyban, ta den så snart du kommer ihåg det, såvida inte nästa dos beror, så skjut upp den saknade dosen. Du ska inte ta en dubbel dos.

Hur lagrar jag Zyban?

Du bör förvara dina Zyban-tabletter på 150 mg i blisterförpackningar innan du behöver dem och förvara dem på en mörk, torr plats, borta från direkt solljus, under 25 ° C.

Zyban broschyr gratis

Zyban-kommando (utan recept)

Du kommer att använda tabellen ovan för att beställa Zyban. Du hittar också mer information om detta läkemedel online. Vi uppmuntrar dig också att få tillgång till denna onlinemedicinska anläggning när du är inblandad i ett alternativt läkemedel mot rökning. Om du föredrar, då:

Utan recept, köp Zyban;
Se mer Undvik läkemedel / rökprodukter;
Läs mer om att sluta röka för mer information.

Besök läkemedelsleverantören online eller tryck på knappen nedan ’Köp nu’

Köp nu
Download PDF

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Köpa zyban”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

phenq

Utan recept? Prova ett kosttillskott

Leverans inom 24 timmar

Klicka här
paiement

Namnet på det riktade läkemedlet: .

Det officiella priset för är: .

Detta läkemedel ingår i följande kategori:

Du kan läsa hela läkemedelsanvändningsbroschyren på vårt partnerapotek. Du måste följa instruktionerna från din läkare eller bruksanvisningen noggrant för att inte äventyra dig själv.

Vid allvarliga eller oväntade biverkningar av läkemedlet bör du ringa akutmottagningen eller din läkare.

Du kan köpa utan recept i Sverige från ett onlineapotek. Du kan beställa billig i Sverige från ett onlineapotek. Du kan betala för online i Sverige på ett onlineapotek.

Vi ser till att omdirigera dig till en pålitlig tjänst i samband med vårdpersonal och godkänd på europeisk nivå.

Se den fullständiga beskrivningen och bruksanvisningen