Köpa Ozempic utan recept

kr 8,080.00

Se apoteket 

Artikelnr: Tillgänglig snart Kategori:

Beskrivning

Vad exakt är Ozempic och när ska det användas?

Semaglutid är den aktiva ingrediensen i Ozempic. Det förskrivs till personer med typ 2-diabetes för att hjälpa till att kontrollera deras blodsockernivåer.

Typ 2-diabetes är en sjukdom där kroppen producerar för mycket insulin.

Antingen skapar kroppen inte tillräckligt med insulin för att kontrollera blodsockret eller så använder den inte det insulin den producerar på rätt sätt.

Du bör endast köpa Ozempic i Sverige:
 • om du inte kan hantera dina blodsockernivåer med enbart kost och motion och om du inte kan ta metformin (ett annat diabetesläkemedel) eller om du behöver sänka dina blodsockernivåer med andra läkemedel.
 • Det är viktigt att du följer din läkares, apotekares eller medicinska teams rekommendationer om kost och livsstil när du köper Ozempic.

Vad är Ozempic® och hur fungerar det?

Semaglutid, den aktiva beståndsdelen, är en syntetisk version av kroppens eget tarmhormon GLP-1. Det reglerar blodsockret genom att det utsöndras i mag-tarmkanalen som svar på att man äter. I bukspottkörteln frisätts samtidigt mer insulin och mindre glukagon. Glukagon spelar en roll för att höja blodsockernivån.

Semaglutid har en annan effekt: det fördröjer tömningen av magsäcken och överför mättnadskänslan till hjärnan. Detta bidrar till en sänkning av blodsockernivåerna och smältning av kroppsfett, vilket leder till viktminskning.

 • Semaglutid är den aktiva ingrediensen i Ozempic®.
 • Semaglutid efterliknar effekterna av tarmhormonerna inkretin (som produceras under en måltid) och glukagonliknande peptid 1 (som frisätts efter en måltid) (GLP-1).
 • Semaglutid bidrar till att minska övervikt och fetma samtidigt som blodsocker- och blodtrycksnivåerna förbättras.
 • Ozempic® ges en gång i veckan som en injicerbar lösning i en förfylld penna, utöver ett hälsosamt kost- och motionsprogram.
 • Om du inte kan ta metformin är Ozempic® ett bra alternativ.
 • Semaglutid kan användas om befintliga läkemedel för behandling av typ 2-diabetes inte är tillräckliga för att kontrollera blodsockret.
 • Ozempic® övervakas noggrannare.

När är Ozempic® inte lämpligt?

Om du är allergisk mot semaglutid eller någon av de andra ingredienserna får du inte köpa Ozempic.

Vilka försiktighetsåtgärder ska jag vidta när jag tar Ozempic?

Innan du köper Ozempic receptfritt i Sverige ska du rådgöra med din läkare eller apotekare:

 • om du har en sjukdom i bukspottkörteln eller har haft en sjukdom i bukspottkörteln;
 • om du står på dialys eller har allvarlig njursjukdom;
 • Om du har en sjukdom i sköldkörteln, t.ex. knölar eller en förstorad sköldkörtel, ska du rådgöra med din läkare.
 • Om du är diabetiker och tar sulfonylureider eller insulin;
 • Din kropp tillverkar inte insulin om du har typ 1-diabetes.
 • Om du har diabetisk ketoacidos, en typ av diabeteskomplikation som utvecklas när kroppen inte kan bryta ner glukos på grund av brist på insulin.

Vilket är det bästa sättet att använda Ozempic?

Följ alltid din läkares instruktioner när du använder detta läkemedel. Om du är osäker ska du rådgöra med din läkare, apotekare eller sjukvårdspersonal.

 • Den första dosen Ozempic är 0,25 mg en gång i veckan i fyra veckor i början av behandlingen.
 • Läkaren kan öka din dos till 0,5 mg en gång i veckan efter fyra veckor.
 • Om en dos på 0,5 mg en gång i veckan inte är tillräcklig för att sänka ditt blodsocker efter ytterligare fyra veckor kan läkaren öka dosen till 1 mg en gång i veckan. I detta fall finns det också en andra penna (Ozempic FixDose) som ger 1 mg doser.

Ändra bara din dosering om din läkare säger till dig att göra det.

Hur administreras Ozempic?

Ozempic injiceras under hudytan (subkutan injektion). Läkemedlet ska inte injiceras i en ven eller i en muskel.

Framsidan av ditt lår, din bukvägg (buk) eller övre delen av dina armar är de bästa platserna att injicera.
Din läkare eller sjukvårdspersonal kommer att visa dig hur du använder pennan på rätt sätt innan du använder den för första gången.

Du hittar detaljerade bruksanvisningar på baksidan av det här häftet.

När ska du köpa Ozempic utan recept i Sverige?

Ozempic ska användas en gång i veckan, helst samma dag varje vecka.
Du kan injicera när som helst på dagen, oberoende av måltider.

 • Det är bra att ange injektionsdagen på förpackningen (t.ex. onsdag) så att du inte glömmer det.
 • Du kan variera dagen för Ozempic-injektionen om det behövs, förutsatt att det har gått minst 2 dagar sedan föregående injektion.
  Om du har tagit mer Ozempic än du borde,
 • Om du har tagit mer Ozempic än vad du borde ska du omedelbart tala om det för din läkare. Illamående, kräkningar eller diarré är alla möjliga biverkningar.

Vilka är de möjliga negativa effekterna av Ozempic?

Följande negativa effekter kan uppstå vid användning av detta läkemedel:

Detta är mycket vanligt (förekommer hos mer än 1 av 10 patienter).
 • Illamående är ett vanligt obehag som vanligtvis är av kort varaktighet.
 • Diarré är vanligtvis ett tillfälligt tillstånd.
 • När Ozempic används tillsammans med en sulfonylurea eller insulin kan det orsaka hypoglykemi (lågt blodsocker). När Ozempic används i kombination med andra diabetesläkemedel är det vanligt med en sänkning av blodsockret.

Symtom på hypoglykemi kan uppstå oväntat. Frysningar, blek hud, huvudvärk, hjärtklappning, illamående eller extrem hunger, synförändringar, trötthet, svaghet, nervositet, ångest eller irritabilitet, koncentrationssvårigheter och skakningar är några av dessa symtom.

Din läkare kommer att kunna tala om för dig hur du ska hantera hypoglykemi och vad du ska göra om du upptäcker något av dessa symtom.

Typiskt (förekommer hos 1 till 10 av 100 patienter)
 • Kräkningar
 • Störningar i matsmältningssystemet
 • Magsäcksinflammation (”gastrit”) – symtomen omfattar obehag i magen, illamående och kräkningar.
 • Gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) kallas ofta för halsbränna eller refluxsjukdom (GERD).
 • Smärta i buken
 • Uppblåsthet i buken.
 • Förstoppning
 • Rörelser i tarmarna
 • Gallstenar
 • Yrsel/svårt i huvudet
 • Trötthet
 • Viktförlust
 • Minskad aptit
 • Naturliga gaser (flatulens)
 • Ökade enzymer i bukspottkörteln (t.ex. lipas och amylas).
 • Försämring av ett diabetesrelaterat ögonproblem (diabetisk retinopati).
I sällsynta fall (förekommer hos 1 till 10 av 1000 patienter)
 • Smakuppfattningen av mat och dryck har förändrats.
 • Pulsfrekvensen har ökat.
 • Blåmärken, smärta, irritation, klåda och utslag vid injektionsstället.
 • Akut pankreatit är en inflammation i bukspottkörteln som orsakar svår och ihållande smärta i mage och rygg. Om du upplever något av dessa symtom ska du omedelbart söka läkarvård.
 • Exempel på allergiska reaktioner är hudutslag, klåda och nässelutslag.
Extremt sällsynt (förekommer hos 1 till 10 av 10 000 patienter).

Svåra allergiska reaktioner (anafylaktiska reaktioner, angioödem). Om du får symtom som andningssvårigheter, svullnad i ansikte, läppar, tunga och/eller hals, sväljningssvårigheter eller hjärtklappning ska du omedelbart söka läkarhjälp eller uppsöka akutmottagning.

Berätta för din läkare eller apotekspersonal om du upplever några biverkningar. Detta gäller särskilt för biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.

Download PDF

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Köpa Ozempic utan recept”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

paiement

Namnet på det riktade läkemedlet: .

Det officiella priset för är: .

Detta läkemedel ingår i följande kategori:

Du kan läsa hela läkemedelsanvändningsbroschyren på vårt partnerapotek. Du måste följa instruktionerna från din läkare eller bruksanvisningen noggrant för att inte äventyra dig själv.

Vid allvarliga eller oväntade biverkningar av läkemedlet bör du ringa akutmottagningen eller din läkare.

Du kan köpa utan recept i Sverige från ett onlineapotek. Du kan beställa billig i Sverige från ett onlineapotek. Du kan betala för online i Sverige på ett onlineapotek.

Vi ser till att omdirigera dig till en pålitlig tjänst i samband med vårdpersonal och godkänd på europeisk nivå.

Se den fullständiga beskrivningen och bruksanvisningen